25513 52001

25513 52002

 

Τακτικών Εξωτερικών Απογευματινών Ιατρείων Μικροβιολογικών Εξετάσεων

25513 52461

25513 52465

Αξονικής Τομογραφίας

25513 53513

Ακτινολογικών Εξετάσεων

25513 53501

 

 

 

 

Σύντομη Περιγραφή

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αποτελεί μία αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (Πε.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Το Δεκέμβριο του 2002 μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή Δραγάνα αγροκτήματος Ν. Μάκρης Αλεξανδρούπολης και απέχει 6 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Λειτουργεί σε σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα συνολικού εμβαδού 93.544 τ.μ. και εντός οικοπέδου έκτασης 200.000 τ.μ. Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 671 κλίνες.
Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο είναι εύκολη, λόγω της συχνής αστικής συγκοινωνίας που υπάρχει.

 

 

 

 

 

 

Νέα – Ανακοινώσεις

 

  Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α.  θα προβεί στη λήξη της σύμβασης με τον ΟΤΕ-1535 για τον προγραμματισμό των ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία , για το λόγο αυτό από 4 Οκτωβρίου 2010 και στο εξής τα ραντεβού θα κλείνονται από το Νοσοκομείο.

 

ΠΡΩΪΝΑ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.                                                         (Εργάσιμες Ημέρες & ώρες 8:00 – 14:00)

 

Ø   2551352461

Ø   2551352462

Ø   2551352463

Ø   2551352465

 

 

 

Ø  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Ø  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ø  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΓΝΑ 09-03-2015

Ø ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Ø 4η ΥΠΕ  Εκδηλώσεις  Δεκέμβριος Μήνα ευαισθητοποίησης  πρόληψης HIV AIDS

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΝΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ

 

Ø ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Ø ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV33184100-4) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ21012

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΤΡΟΦΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ¨

 

Ø ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΕΡΩΝ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α.

 

Ø ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α.-ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (ΠΡΟΘΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ – ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ)

 

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 58/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

 

Ø ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Β’ ΦΑΣΗ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

 

Ø ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Π.Γ.Ν.Α. Π.Π.Υ.Υ. 2013

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2015

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 02/2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 59/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

Ø ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 60/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 58/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 58/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54/2014 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 

Ø ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. (ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2014

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 53/2014 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ PLATO ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 52/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 52/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2014 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2014 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  - ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.-Μ.Α.Φ.

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 51/2014

 

Ø ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 51/2014  

 

Ø ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ¨

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: GR03 – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Ø ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 22/09/2014

 

Ø ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 45/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 44/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

Ø ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « 60 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ TC-99m GENERATOR 12 CBg»

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

 

Ø ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΑΝΑΣΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΩΡΛ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012    

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 42/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 482377 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»     

 

Ø ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 34/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΣΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Ø ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36/2014

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ.31/2014

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 36/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α. ΥΠΟΕΡΓΟ 3

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΕΡΩΝ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/2014

 

Ø ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 02/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΕΡΩΝ

 

Ø ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2012

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α.-ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ HIGH RESOLUTION ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2014

 

Ø ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ), ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ.

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 5 ΚΙΛΩΝ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε.

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 110 ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε.

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. 23/04/2014

 

Ø ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 11/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 352370

 

Ø  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 12/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 456982

 

Ø  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 13/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 352370

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

Ø 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV 33141200-2) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012  (21-03-2014)

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ) 4/3/2014

 

Ø ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΠΓΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Ø ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 383/25-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2014 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2014

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014

 

Ø ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»  

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ»

 

Ø 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ης ΥΠΕ

 

Ø ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ Τακτικών και Επειγόντων Περιστατικών.

(Αναρτήθηκε στις 23/2/2012)

Για πληροφορίες και παρατηρήσεις επικοινωνήστε με το e-mail: biomedical@pgna.gr

 

Ø ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 

Ø ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Δι@ύγεια

Zδιαφάνεια στο κράτος  z.

 

 

 

 

  

created by araneous - power by prisma