25510 75001

25510 75002

25513 52001

25513 52002

 

Τακτικών Εξωτερικών Απογευματινών Ιατρείων Μικροβιολογικών Εξετάσεων

25510 75461

25510 75465

25513 52461

25513 52465

Αξονικής Τομογραφίας

25510 76513

25513 53513

Ακτινολογικών Εξετάσεων

25510 76501

25513 53501

 

 

 

 

Σύντομη Περιγραφή

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αποτελεί μία αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (Πε.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Το Δεκέμβριο του 2002 μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή Δραγάνα αγροκτήματος Ν. Μάκρης Αλεξανδρούπολης και απέχει 6 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Λειτουργεί σε σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα συνολικού εμβαδού 93.544 τ.μ. και εντός οικοπέδου έκτασης 200.000 τ.μ. Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 671 κλίνες.
Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο είναι εύκολη, λόγω της συχνής αστικής συγκοινωνίας που υπάρχει.

 

 

 

 

 

 

Νέα – Ανακοινώσεις

 

  Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α.  θα προβεί στη λήξη της σύμβασης με τον ΟΤΕ-1535 για τον προγραμματισμό των ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία , για το λόγο αυτό από 4 Οκτωβρίου 2010 και στο εξής τα ραντεβού θα κλείνονται από το Νοσοκομείο.

 

ΠΡΩΪΝΑ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.                                                         (Εργάσιμες Ημέρες & ώρες 8:00 – 14:00)

 

Ø  2551075461 - 2551352461

Ø  2551075462 - 2551352462

Ø  2551075463 - 2551352463

Ø  2551075465 – 2551352465

 

 

 

Ø  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ø  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ø ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΓΝΑ 22-04-2014

Ø ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Ø 4η ΥΠΕ  Εκδηλώσεις  Δεκέμβριος Μήνα ευαισθητοποίησης  πρόληψης HIV AIDS

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΝΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ

 

Ø ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Ø ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 

Ø ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV33184100-4) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ21012

 

Ø ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70/2013

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΤΡΟΦΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ¨

 

Ø ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΕΡΩΝ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2014 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06/2014 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Ø ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 11/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 352370

 

Ø  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 12/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 456982

 

Ø  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ 13/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 352370

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

Ø 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV 33141200-2) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012  (21-03-2014)

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ) 4/3/2014

 

Ø ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΠΓΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Ø ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 383/25-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Ø ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2014 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2014 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ¨

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2014

 

Ø ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2014

 

Ø ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014

 

Ø ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ Τακτικών και Επειγόντων Περιστατικών.

(Αναρτήθηκε στις 23/2/2012)

Για πληροφορίες και παρατηρήσεις επικοινωνήστε με το e-mail: biomedical@pgna.gr

 

Ø ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 

Ø ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Δι@ύγεια

Zδιαφάνεια στο κράτος  z.

 

 

 

 

  

created by araneous - power by prisma