Επικοινωνία

 

Τα στοιχεία μας είναι:


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη 68100

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

25510 74000

25513 51000

25513 52000

Προγραμματισμός Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων – Απογευματινών Ιατρείων

25510 75461

25510 75465

25513 52461

25513 52465   

Προγραμματισμός Αξονικής Τομογραφίας

25510 76513

25513 53513

Προγραμματισμός Ακτινολογικών Εξετάσεων

25510 76501

25513 53501

Προγραμματισμός Μικροβιολογικών Εξετάσεων

25510 75461

25510 75465

25513 52461

25513 52465

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

25510 89529

Γραμματεία Διοικητή

25510 76182

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25510 76407

25513 53407

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

25510 76411

25513 53411

Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού

25510 76401

25513 53401

Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού

25510 76438

25513 53438

Γραφείο Προσωπικού

25510 76440

25510 76441

25510 76444

25513 56440

25513 56441

25513 56444

Προϊστάμενος Γραφείου Κίνησης Ασθενών

25510 76415

 25513 53415

Γραφείο Κίνησης Ασθενών (Εισιτήρια – Εξιτήρια)

25510 76413

25513 53413

Προϊστάμενος Γραμματείας

25510 76446

25513 53446

Πρωτόκολλο

25510 76434

25513 53434

Προϊστάμενος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

25510 75467

25513 52467

Αποθήκες Υλικού

25510 76834

25513 53834

Αποθήκη Φαρμακείου

25510 76768

25510 76769

25513 53768

25513 53769

Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25510 76165

25513 53165

Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας

25510 76112

25513 53112

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25510 76469

25513 53469

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

25510 75512

25510 75513

25513 52512

25513 52513

Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων

25510 75547

25513 52547

Επείγοντα

2551 075421

2551 075424

25513 52421

25513 52424

Προϊσταμένη ΤΕΠ

25510 75431

25513 52431

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

25510 75001

25510 75002

25513 52001

25513 52002

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

25510 75320

25513 52320

Οικογενειακός Προγραμματισμός

25510 75572

25513 52572

Κέντρο Ψυχικής Υγείας

22510 20287

 

created by araneous - power by prisma