Σας ενημερώνουμε ότι από 09-11-2015 μπορείτε να κλείνετε ραντεβού για οδοντίατρο στα τηλ. 2551352461 & 2551352465

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Δεύτερα ώρα 9:00 –  14:00

Τρίτη ώρα 9:00 –  14:00

Πέμπτη ώρα 9:00 –  14:00

 

Εκ της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων