Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τηλ.: 25513 51000 & 25513 52000

Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100

Στοιχεία Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων

Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε. – AQS Ltd.

Τηλ.: 210 – 6216997

Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α – Άγιος Στέφανος, 14565, Αττική
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Χρήστος Βλαχάκης