Αναστολή λειτουργίας ΜΕΘ

 

Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης »

Σχετ.:  1)Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΚΕΠΥ/ΒΕ: 125/15-05-2017

Σχετ.: 2) Την υπ’ αριθμ. Θ42/ΔΣ 16/24-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ

 

     Σας ενημερώνουμε, κατόπιν της έγκρισης του ΕΚΕΠΥ-ΒΕ, ότι η ΜΕΘ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης  από 30-05-2017 έως και 07-06-2017 θα είναι εκτός λειτουργίας για λόγους

  1. Ετήσιας τακτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  2. Εγκατάστασης του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ.

Ως εκ τούτου δεν μπορούν να διακομισθούν περιστατικά από 27-05-2017, που χρήζουν εντατική νοσηλεία προς το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.

Από Κυριακή 28/5 εως και Δευτέρα 29/5 θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των ήδη νοσηλευόμενων περιστατικών  στις όμορες ΜΕΘ και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να γίνονται νέες εισαγωγές. 

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Έβρου

Δημήτριος Αδαμίδης