• Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
  • Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική
  • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
  • Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική
  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης
  • Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
  • Πανεπιστημιακή Ενδοκρινολογική Κλινική
  • Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
  • Ειδική Μονάδα ΧΜΘ Ογκολογικής Κλινικής