ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

             

                                                                                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/9/2017

«Προκηρύχθηκαν  θέσεις ΕΣΥ  για το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης»

Προκηρύχτηκε 1 (μια) θέση Επιμελητή Β’ για την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και 1 (μια) για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Αιτήσεις υποβάλλονται από 07/09/2017 μέχρι και την 26/09/2017. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.pgna.gr

 

 

Επίσης την 8-9-2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θέσεων για τις 3 Τοπικές Μονάδες Υγείας της Αλεξανδρούπολης:

  • 12 γενικοί γιατροί και επί ελλείψεως παθολόγοι
  • 3 παιδίατροι
  • 6 νοσηλευτές Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως Δ.Ε.
  • 6 Επισκέπτες Υγείας
  • 6 Υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικου Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως ΔΕ
  • 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. και επί ελλείψεως Τ.Ε.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ 

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ