Δηιμερίδα – Περιγεννητικές Λοιμώξεις 28-29 Μαιου 2016 Αλεξανδρούπολη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις δύσκολες αυτές μέρες όπου ο τομέας της υγείας πλήττεται από την τρέχουσα πραγματικότητα δυσχεραίνοντας την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης και της σωστής φροντίδας των εγκύων, εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και να συνεχίσουμε αδιαλείπτως το επιστημονικό μας έργο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Πανεπιστημιακή Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, διοργανώνει διημερίδα με θέμα “Περιγεννητικές λοιμώξεις” στις 28-29/05/2016 στην Αλεξανδρούπολη καθιστώντας την πόλη κέντρο των επιστημονικών εξελίξεων.

Στόχος της Διημερίδας είναι να παρουσιαστούν όλες οι νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων που παραμένουν αμφιλεγόμενα. Καταξιωμένοι συνάδελφοι θα ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους για τις μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των περιγεννητικών λοιμώξεων. Η ανταλλαγή απόψεων μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο είναι σημαντική για την προώθηση της ιατρικής επιστήμης.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Διημερίδα συμβάλλοντας με την παρουσία σας και την ενεργή συμμετοχή σας στην επιτυχία της διοργάνωσης.

 

 

 

Βασίλειος Λυμπέρης

Καθηγητής

Μαιευτικής – Γυναικολογίας

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Εμμανουήλ Ν. Κοντομανώλης

Επίκουρος Καθηγητής

Μαιευτικής – Γυναικολογίας

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης