Λίγα λόγια από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Α.