ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιοηθική της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

Πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου της Σερβίας και της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

3. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ  Δ.Π.Θ/Δ/ντής της Παν/κής ΩΡΛ Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΜΕΛΟΣ
4. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ  

Κληρικός-Ακαδημαϊκός

ΜΕΛΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΜΕΛΟΣ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Διευθυντής Μ/Γυναικολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης.

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος των Ιατρών του  Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΛΠΑΝΗΣ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων  με βαθμό Α΄ του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ

Προϊσταμένος Δ/νσης  Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του  Κων/νου Γκοτσίδη
2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Δ.Π.Θ

Διευθυντής της Παν/κής Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του

Μιχαήλ Κατωτομιχαλέκη

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΔΗΣ

Ιατρός Γενικής Ιατρικής (ιδιώτης)

Αναπληρωτής  του

Πασχάλη Καβαλιώτη

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΚΟΥ  

Βιολόγος- Διδάκτωρ του Α.Π.Θ

Αναπληρώτρια του

Νικολάου Μιχαηλίδη

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Χειρουργικής Δ.Π.Θ στην Β΄ Παν/κή

Χειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του

Δημητρίου Καραμανίδη

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄ του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του

Φίλιππου Μιλπάνη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2551089529-2551353182
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdioikiti@pgna.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΨΑΚΙΑΝΟΥ
2551353187 -2551089529
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdsymb1@pgna.gr