ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΓΝΑ

1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΌ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
3 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
4 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
4.1 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΌ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
4.2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΌ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & 2) ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ 
5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 ΌΤΙ : απ’ όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω : α) δεν έχω παραπεμφεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.
6 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ : α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού & β) Ψυχιάτρου με τις οποίες να πιστοποιείται η υγεία του/ης προσλαμβανομένου/ης για να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης του/ης ειδικευόμενου/ης ιατρού.
7 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΟΥ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) ΜΕ ΗΜ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α΄ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
11 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 3ΜΗΝΗΣ Η΄ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
13 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ – 2ΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
14 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ Η’ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
15 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 ΌΤΙ : δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχω άλλη έμμισθη θέση
16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86  ΌΤΙ : έχω την Ελληνική ιθαγένεια, δεν έχω υποβάλλει άλλη αίτηση για ειδίκευση, δεν κατέχω άλλη έμμισθη θέση ή άλλη ειδικότητα και δεν έχω ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης για την απόκτηση τίτλου της ιατρικής μου ειδικότητας.
17 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
18 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
19 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
20 ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΡΟΖ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΤΣΑΥ
21 ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΕΛΛΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΑΜΚΑ
22 ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
23 USER NAME & PASSWORD  – ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISnet ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ TAXISnet
24 ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΝΑ ΕΊΝΑΙ 1ο ΟΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΒΑΝ (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)