ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ4η  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                           ……………..                      ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 08-11-2017...

………..ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 5887

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5294/16-10-2017 Απόφασης Διοικητή «Ορισμός Ελεγκτών ιατρών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο ΠΓΝ ΈΒΡΟΥ- Ν.Μ. ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης»

 

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου

Έχοντας  Υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), και ειδικότερα το άρθρο 7 που ορίζει τις αρμοδιότητες Διοικητή, Αναπληρωτή Διοικητή και Δ.Σ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/39504 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας ΦΕΚ 1156 τόμος Β/10-4-2012 άρθρο 38 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 3. Την υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).
 4. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.: 383/25-02-2014, 448/05-03-2014 και 3042/10-12-2017 Αποφάσεις Διοικητή σχετικά με «Ορισμό- Τροποποίηση – Αντικατάσταση Ελεγκτών ιατρών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο ΠΓΝ ΈΒΡΟΥ- Φορέας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, καθώς και στα Κ.Υ. Σουφλίου & Σαμοθράκης»
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19318/14-09-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Γεώργιου Μουρουζίδη, από τη θέση του Ελεγκτή Ιατρού.
 6. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.: 18141/30-08-2017 και 5294/12-10-2017 αιτήσεις παραίτησης του κ. Ευστράτιου Καραθανάση, Επιμ. Α΄ Παθολογίας, οι οποίες έγιναν και δεκτές.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5294/16-10-2017 Απόφαση Διοικητή με θέμα: «Ορισμός Ελεγκτών ιατρών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο ΠΓΝ ΈΒΡΟΥ- Ν.Μ. ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5294/16-10-2017 Απόφαση Διοικητή με θέμα: «Ορισμός Ελεγκτών ιατρών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο ΠΓΝ ΈΒΡΟΥ- Ν.Μ. ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης», συγκεκριμένα, ο ελεγκτής ιατρός θα δέχεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 12:00 έως και τη 01:00 μ.μ., στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.

                                                                                          Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Έβρου

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Δημήτριος Αδαμίδης

Κοινοποίηση:

 1. Αν. Διοικητή ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
 2. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 3. Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
 4. Προϊσταμένη Γραμματείας Τ.Ε.Ι. και Προϊσταμένη Τ.Ε.Ι.
 5. Προϊσταμένη Γραφείου Κίνησης
 6. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 7. Ενδιαφερόμενους