Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας

Συνοπτική Περιγραφή:

 

Το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», η οποία υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:
Υποέργο 1: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) πλήρους Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 TESLA MULTIVA 1,5 T

Υποέργο 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση έξι (6) Κλινών Εντατικής Θεραπείας.

Υποέργο 3: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) συστήματος Ενδοσκοπήσεων Υψηλής Ανάλυσης και ενός (1) συστήματος Γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας.

Υποέργο 4: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος Δύο Επιπέδων – Υβριδικού Χειρουργείου

Υποέργο 5: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ και ΜΑΦ (1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ (τεμάχια 10), 2.Μόνιτορ ΜΕΘ με δύο Κεντρικούς Σταθμούς (τεμάχια 10), 3. Κλίνες Νοσηλείας ΜΕΘ (τεμάχια 8), 4. Κλίνη Νοσηλείας ΜΕΘ Ειδικού Τύπου (τεμάχια 2), 5. Αντλίες έγχυσης τύπου σύριγγας (τεμάχια 40).

Υποέργο 6: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών Τομών τύπου Ingenuity Core 128

Υποέργο 7: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Τομογραφικής Δικέφαλης γ’ – Κάμερας Γενικής Χρήσης τύπου Sumbia E Dual

Υποέργο 8: Προμήθεια ενός (1) σύγχρονου έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου

Υποέργο 9: Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου – Υβριδικού Χειρουργείου ( Ένα (1) Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο με φορτιστή, ένα (1) αναισθησιολογικό μηχάνημα, ένα (1) σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων με σύστημα καταγραφής των εξετάσεων σε ηλεκτρονικά μέσα, ένα (1) σύστημα λήψεων εικόνων για το αγγειογραφικό σύστημα για ορατότητα των αγγείων πέρα του θρόμβου σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα (1) μηχάνημα για την επέκταση του πολυκαταγραφικού συστήματος σε πληροφοριακό δίκτυο.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει στην βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχόμενων τριτοβάθμιων υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους του νομού Έβρου και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τα τμήματα στα οποία θα εγκατασταθεί ο προς προμήθεια εξοπλισμός είναι το Ακτινολογικό Εργαστήριο,  το Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων και η ΜΕΘ – ΜΑΦ του Νοσοκομείου.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

4.329.878,40€

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης