ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

  • Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1/ΓΠ/76017/29-07-2002 Υγειονομική Διάταξη, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
  • Δεν πωλούνται πουθενά τσιγάρα και είδη καπνιστού εντός του Νοσοκομείου.