Νέα υπηρεσία δια-δανεισμού ιατρικών συγγραμμάτων ΔΙΑΔΟΣΙΣ

Σας ανακοινώνω ότι η νέα υπηρεσία δια-δανεισμού ιατρικών συγγραμμάτων ΔΙΑΔΟΣΙΣ είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του url https://diadosis.grnet.gr.

Μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΔΟΣΙΣ, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου θα έχει πρόσβαση σε διεθνείς ερευνητικές δημοσιεύσεις μέσω του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) με την μορφή του δια-δανεισμού, χρησιμοποιώντας την ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ. Στο παραπάνω url θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας. Η διαδικασία ανάκτησης των άρθρων θα είναι εντελώς αυτοματοποιημένη και ο χρήστης θα λαμβάνει μέσω email το url από το οποίο θα μπορεί να κατεβάσει το άρθρο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία ΔΙΑΔΟΣΙΣ από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου είναι ο τελικός χρήστης να έχει εγγραφεί στον κατάλογο του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει, δηλαδή να αποκτήσει μοναδικό username/password μέσο του url https://myaccount.pgna.gr

Με την χρήση του μοναδικού username/password που θα αποκτήσει κάθε χρήστης στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταλόγου θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ασύρματης δικτύωσης. Μάλιστα το ίδιο username/password θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης όταν μετακινείται σε άλλους φορείς που συμμετέχουν στο  διεθνές δίκτυο περιαγωγής Eduroam, όπως λοιπά δημόσια νοσοκομεία και Πανεπιστήμια.

Η Υποδιευθύντρια της Υπηρεσίας Πληροφορικής

 Κοντογιαννίδη Κάρμεν

Εγχειρίδιο χρηστών πλατφόρμας δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών_νέο