Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, άρθρο 4 του ν. 4990/2022), ορίστηκε η μόνιμη υπάλληλος του Π.Γ.Ν.Α. Ευθυμία Τσαταλμπασίδου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ευθυμία Τσαταλμπασίδου
Τηλ.: 25513 53438, e-mail: prprosopikou@pgna.gr


Σχετική Απόφαση :

Η υπ΄αριθμ. 27137/31-05-2023 Απόφαση του Διοικητή του Παν/κου Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης