ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ

Πίνακας 101 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας 102 ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

Πίνακας 103.ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πίνακας 104 ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 101 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 102 ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 103 ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 104 ΦΥΛΑΞΗ