με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. για χρονικό διάστημα για ένα έτος.