ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-05-2020

1_logo_png

«Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός τακτικών χειρουργείων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων»

Σύμφωνα με :

. Τα Πρακτικά των: της 40ης 22/4 και 44ης 27/4 Συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, που παρελήφθησαν την 30 Απριλίου 2020, και την 4ησυνεδρίαση της 28ης Απριλίου,της Επιτροπής Διαχείρισης κρίσης με τη συμμετοχή των Διευθυντών της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Χειρουργείου

Ανακοινώνεται ότι:

• Από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 αρχίζει η Επαναλειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) με ελεγχόμενο αριθμό ραντεβού ( έως τρεις ασθενείς ανά ώρα και έως 12 ανά ημέρα ανά ιατρείο.)

• Η είσοδος των ασθενών από την Κεντρική Είσοδο των εξωτερικών Ιατρείων θα γίνεται 15 λεπτά πριν από το ραντεβού τους, δηλαδή τόσο χρόνο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού τους, όσος απαιτείται για τη δήλωση προσέλευσής τους και την αποχώρηση του προηγούμενου ασθενή.

• Η είσοδος του ασθενή στο χώρο του Νοσοκομείου θα γίνεται μετά από τον αντίστοιχο έλεγχο, από τους νοσηλευτές και φύλακες στην εξωτερική πύλη.

• Η επαναλειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων θα επανεξεταστεί μετά την επαναλειτουργία των πρωινών ΤΕΙ και ανάλογα με τα δεδομένα και τις οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
• Όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα.

• Ο χώρος αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έχει ήδη διαμορφωθεί , ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των ασθενών και θα υπάρχει Νοσηλευτής ο οποίος θα ελέγχει την τήρησή της.

• Οι ασθενείς που επιθυμούν προσδιορισμό ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία μόνο για συνταγογράφηση (πλην διαβητολογικών και νεφρολογικών) θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά την άυλη συνταγογράφηση.

• Όσον αφορά την συνταγογράφηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, όσοι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από Γενικό Ιατρό των Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και της Τοπικής Μονάδας Υγείας, θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον θεράποντα νοσοκομειακό ιατρό τους, θα εκδίδονται οι συνταγές και θα τις παραλαμβάνουν από την κεντρική πύλη του Νοσοκομείου. Λόγω προσωπικών δεδομένων οι συνταγές θα παραδίδονται στους φύλακες σε κλειστό φάκελο και στη συνέχεια προσωπικά στους ασθενείς ή σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

• Η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων θα επικοινωνεί με τους ασθενείς των οποίων τα ραντεβού έχουν ακυρωθεί, προκειμένου να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας που υπήρχε πριν την αναστολή λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων.

• Για την έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων, οι οποίες απαιτούνται από τις ταξιδιωτικές οδηγίες, οι πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κέντα Υγείας.

• Συνεχίζεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στις Κλινικές μέχρι νεωτέρας και οι συνοδοί νοσηλευομένων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάρτα συνοδού, προκειμένου να τους επιτρέπεται η είσοδος κατά τον έλεγχο στην κεντρική πύλη.
• Από την Δευτέρα 5 Μαΐου 2020 σταδιακά ξεκινά η επαναλειτουργία των τακτικών Χειρουργείων.

• Οι υπεύθυνοι Χειρουργοί μετά από συνεργασία με την Επιτροπή Χειρουργείου και στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με το πρόγραμμα και την λίστα χειρουργείου, θα επικοινωνούν με τους ασθενείς των οποίων τα χειρουργεία έχουν ακυρωθεί, θα επαναπρογραμματίζεται το χειρουργείο τους και θα δίνονται οδηγίες – κατά περίπτωση – για τον προεγχειρητικό έλεγχο που απαιτείται.

• Όλοι οι ασθενείς που θα έχουν προγραμματισμένο χειρουργείο θα εξετάζονται για COVID-19, πριν την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο, σε επίπεδο προ-εγχειρητικού ελέγχου. Το επόμενο διάστημα, μετά την σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Προσέχουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο.

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ- ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ