Τηλεφωνική Γραμμή
Ψυχολογικής Υποστήριξης
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης
για COVID-19

25513-51745

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00

Σάββατο, Κυριακή, Αργίες: 11:00 – 13:00 & 18:00 -20:00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 25513 51000

25513 52000

Προγραμματισμός Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων – Απογευματινών Ιατρείων

 14500 24 ώρες το 24ωρο, Σαββατοκύριακο και Αργίες

Ή 25513 52461 και 25513 52465 Μόνο Δευτέρα-Παρασκευή ..      8 π.μ.-2 μ.μ.  

Προγραμματισμός Αξονικής Τομογραφίας

25513 53513

Προγραμματισμός Ακτινολογικών Εξετάσεων

25513 53501

Προγραμματισμός Μικροβιολογικών Εξετάσεων

25513 52461

25513 52465

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

25510 89529

Γραμματεία Διοικητή

25513 53182

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25513 53407

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

25513 53411

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

25513 53401

Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού

25513 53438

Γραφείο Προσωπικού

25513 53440

25513 53441

25513 53444

Προϊστάμενος Γραφείου Κίνησης Ασθενών

25513 53415

Γραφείο Κίνησης Ασθενών (Εισιτήρια – Εξιτήρια)

25513 53413

Προϊστάμενος Γραμματείας

25513 53446

Πρωτόκολλο

25513 53434

Προϊστάμενος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

25513 52467

Αποθήκες Υλικού

25513 53834

Αποθήκη Φαρμακείου

25513 53768

25513 53769

Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25513 53165

Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας

25513 53112

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25513 53469

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

25513 52512

25513 52513

Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων

25513 52547

Επείγοντα

25513 52421

25513 52424

Προϊσταμένη ΤΕΠ

25513 52431

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

25513 52001

25513 52002

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

25513 52320

Οικογενειακός Προγραμματισμός

25513 52572

Κέντρο Ψυχικής Υγείας

25510 20287