Προγραμματισμός ραντεβού (πρωινά και απογευματινά) 14500

https://14500.gr/

 Κυβερνητικά Link
Yπουργείο υγείας
http://www.ypyp.gr/
Υπουργείο εργασίας & κοινωνικών ασφαλίσεων
http://www.labor-ministry.gr/
Δήμος Αλεξανδρούπολης
http://www.alexpolis.gr/
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://www.duth.gr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Ιατρικής
http://www.med.duth.gr/
Γενικά για την Υγεία
portal για την υγεία
http://www.hygeia.gr
http://www.care.gr
http://www.medicalmanage.gr/
https://www.eemyy.gr/
Γενικά για την Θράκη
Portal για την Θράκη
http://thesaurus.duth.gr/hellenic.html
Ιστορικά στοιχεία διαφόρων εποχών για την Θράκη.
http://alex.eled.duth.gr
Araneous I.S.
http://www.araneous.gr
Prisma Electronics S.A.
http://www.prisma.gr

Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

http://www.ekdd.gr/