ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

13/06/2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2,3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2,3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)»

11/06/2024

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλαξης & Ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλαξης & Ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

11/06/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας για τις ανάγκες της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας για τις ανάγκες της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.

10/06/2024

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

29/05/2024

previous arrow
next arrow