ΠΓΝΑ
Posted in Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11.15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦ ΤΗΣ 11.2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ._._._