Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
ΠΓΝΑ
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Νέα & Ανακοινώσεις

Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Αναστολή λειτουργίας ΜΕΘ   Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης » Σχετ.:  1)Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΚΕΠΥ/ΒΕ: 125/15-05-2017 Σχετ.: 2) Την υπ’ αριθμ. Θ42/ΔΣ 16/24-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ        Σας ενημερώνουμε, κατόπιν της έγκρισης του ΕΚΕΠΥ-ΒΕ, ότι η ΜΕΘ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης  από 30-05-2017 έως και 07-06-2017 […]

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
ΠΓΝΑ
Posted in Χωρίς κατηγορία

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
ΠΓΝΑ
Posted in Χωρίς κατηγορία

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ