ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 6Α7Τ4690Ω3-Δ90