ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /201 8 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης
ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /201 8 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) ατόμων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας , φύλαξης, και εστίασης ή σίτισης του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης (ΣΟΧ1/2018) είναι από : 16/11/2018 έως και 26/11/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2018 ΩΝΨΠ4690Ω3-756 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ […]

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

Ανάδειξη Διευθυντή 1ου και 2ου Παθολογικού Τομέα Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ – Ν.Μ. Π.Γ.Ν.Α.

Ανάδειξη Διευθυντή 1ου και 2ου Παθολογικού Τομέα Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ