ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΑΝΟΣ Πίνακας 102ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΛYΝΤΩΝ.ΝΤΡΙΩΝ ΣΟΧ 1.2018

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 104 ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΟΧ 1.2018 ΦΥΛΑΞΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 101 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.ΣΤΩΝ-2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΟΧ 1.2018

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες, Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 103 ΕΣΤΙΑΣΗΣ_2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΙΤΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΟΧ 1.2018

ΠΓΝΑ
Posted in Δελτία Τύπου, Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-09-2019 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

02-09. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/9/2019 «Συνάντηση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με τον Υφυπουργό Υγείας»   Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη. Ενημερώθηκε ο κος Υφυπουργός για τα επείγοντα προβλήματα του Π.Γ.Ν.Α. και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες λύσεις: […]