ΠΓΝΑ
Posted in Ανακοινώσεις ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ, Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες, Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υλοποίηση Υποέργου “Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών”

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2020 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΧ 2.2020 Παράρτημα

ΠΓΝΑ
Posted in Ανακοινώσεις ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ, Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υλοποίηση Υποέργου “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Κατ΄Οίκον Νοσηλείας.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1. 2020 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΧ 1.2020 Παράρτημα

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διευθυντή ΔΙΕΚ-2020-2021