Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΓΝΑ 2020Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΓΝΑ 2020

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΕ

ΠΓΝΑ
Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

“ΣΟΧ 1/2020” ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (2) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ1

ΠΓΝΑ
Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

“ΣΟΧ 2/2020” ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ2