Διαγνωστικά Εργαστήρια
ΠΓΝΑ
Posted in Home-page Service

Διαγνωστικά Εργαστήρια

Μικροβιολογίας Αιματολογίας Βιοχημείας Ακτινοδιαγνωστικής Υπερηχογραφίας Αξονικής Τομογραφίας Μαγνητικής Τομογραφίας Αγγειογραφίας Πυρηνικής Ιατρικής Παθολογικής Ανατομίας Κυτταρολογίας Ιστοσυμβατότητας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
ΠΓΝΑ
Posted in Home-page slides

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με σύγχρονες πλέον εγκαταστάσεις και με έμπειρο προσωπικό είναι δίπλα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες