ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια και Εγκατάσταση Απεικονιστικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης – MIS 5070784

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 373.240,00 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την  Προμήθεια και Εγκατάσταση Απεικονιστικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να  βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – MIS 5048176

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.500.000 € Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης σχεδιάζονται παρεμβάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εγκατάστασης συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας/ψύξης στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, με το μέγιστο βαθμό απόδοσης. Μέσω της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού επιδιώκεται αρχικά η […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού και του τμήματος Μαγειρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης – MIS 5076741

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 748.760 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού και του τμήματος Μαγειρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η πράξη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Προμήθεια Ψηφιακού αγγειογράφου – στεφανιογράφου για τις ανάγκες της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης – MIS 5076723

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια Ψηφιακού αγγειογράφου – στεφανιογράφου για τις ανάγκες της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης . Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Ανανέωση & Συμπλήρωση εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μονάδας Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού MIS 5072638

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Ανανέωση & Συμπλήρωση εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μονάδας Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών του Πανεπιστημιακού […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Προμήθεια & Εγκατάσταση Χειρουργικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης – MIS 5067466

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού μίας σειράς κλινικών, οι οποίες με τη […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας (ΥΟΚΘΚΟΝ) από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν. Έβρου-Νοσηλευτική μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης – MIS 5041484

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 252.000 € Η Πράξη αφορά στη δημιουργία υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας (ΥΟΚΘΝΚΟ) από μονάδες ψυχικής υγείας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.Οι δράσεις θα αφορούν: Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Εργασία με την οικογένεια […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Λειτουργία Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια στην Αλεξανδρούπολη MIS 5037605

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 589.244 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια ως εξωνοσοκομειακή δομή, η οποία θα καταστεί δυνατή με την πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα και […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ΕΣΠΑ

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Καρδιοχειρουργικής κλινικής – MIS 5055345

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.138.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς – Θώρακα του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού της προαναφερθείσας κλινικής, […]