ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

Διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών

για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ενδοσκοπήσεων του αναπνευστικού , της Π. Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.