ΠΓΝΑ
Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις

Κατάρτιση- τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Δικαιώματα ασθενή
ΠΓΝΑ
Posted in Home-page Doctorial

Δικαιώματα ασθενή

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί Γραφείο Προάσπισης των δικαιωμάτων και Επικοινωνίας του Πολίτη καθώς επίσης και Επιτροπή Προάσπισης των δικαιωμάτων του Πολίτη. Έργο τους είναι η διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς καθώς και η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους. Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας Σύμφωνα με το […]