ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, άρθρο 4 του ν. 4990/2022), ορίστηκε η μόνιμη υπάλληλος του Π.Γ.Ν.Α. Ευθυμία Τσαταλμπασίδου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, […]