ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ <<ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΓΝΑ
Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας για τις ανάγκες της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, άρθρο 4 του ν. 4990/2022), ορίστηκε η μόνιμη υπάλληλος του Π.Γ.Ν.Α. Ευθυμία Τσαταλμπασίδου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, […]