Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 252.000 €

Η Πράξη αφορά στη δημιουργία υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας (ΥΟΚΘΝΚΟ) από μονάδες ψυχικής υγείας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
Οι δράσεις θα αφορούν:

 • Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
 • Εργασία με την οικογένεια των ασθενών που νοσηλεύονται, με «κατ΄ οίκον» επισκέψεις
 • Παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσης ή υποτροπής
 • Χορήγηση και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας προς όφελος του ασθενούς
 • Υποβοήθηση και στήριξη για διατήρηση της εργασίας ή / και προώθηση στην αγορά εργασίας, συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ του Τομέα Ροδόπης – Έβρου
 • Εκμάθηση δεξιοτήτων (ατομικών και κοινωνικών)
 • Υποστήριξη της οικογένειας – Ψυχοεκπαίδευση
 • Προληπτική παρέμβαση και υποστήριξη στα ανήλικα τέκνα των ασθενών
 • Αγωγή κοινότητας για την αντιμετώπιση του στίγματος
  Η συγκεκριμένη Πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα:
  Υποέργο 1: Την πρόσληψη προσωπικού για 36 μήνες για τη λειτουργία υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄οίκον νοσηλείας που θα στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες (1 Ψυχίατρος ΠΕ, 1 Ψυχολόγος ΠΕ, 1 Κοιν. Λειτουργός (Κοιν. Εργασίας) ΠΕ, 1 Επισκέπτης Υγείας ΤΕ).
  Θα προσφέρονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ενήλικες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και στο σύνολο του νομού Έβρου με χρήση ενός οχήματος. Υποέργο 2: Αγορά οχήματος για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας (ΥΟΚΘΝΚΟ).

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

89  +    =  96