Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) ατόμων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας , φύλαξης, και εστίασης ή σίτισης του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης (ΣΟΧ1/2018) είναι από :

16/11/2018 έως και 26/11/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2018 ΩΝΨΠ4690Ω3-756

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ΣΟΧ1 2018

3 thoughts on “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /201 8 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης

  1. Γειά σας θα ειθελα να ρωτήσω πότε θα βγούμε τα αποτελέσματα γιατίν προκήρυξη σοχ 1 /2018

  2. Γειά σας….Θα ήθελα να ρωτήσω άμα βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη σοχ 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3  +    =  13