1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1 thought on “ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 1. ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
  Χίου 6-8, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλ.: 210 4819098 Fax: 210 4819946

  ΠΡΟΣ ΤΟ
  Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σχάτο, 29 Μαΐου 2019

  Θέμα: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας (με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό) για τις ανάγκες του Κέντρου Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

  Κύριοι,

  Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 11468/17-5-2019 Δημόσιας Διαβούλευσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να προτείνουμε τα κάτωθι:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ, ΑΜΕΣΗΣ-ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS, ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

  Β. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού για την τεχνική μικροστηλών γέλης

  Α/Α 19. «Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων (τουλάχιστον 180 καρτών) ώστε να έχει υψηλή αυτονομία για τη διενέργεια 50 τουλάχιστον δειγμάτων χωρίς την ανάγκη διακοπής της ρουτίνας για τροφοδότηση.»

  Για τα 50 δείγματα δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος πέραν των 150 καρτών. Θα προτείναμε την αφαίρεση της πρότασης «τουλάχιστον 180 καρτών» εφόσον δεν καθορίζονται τα είδη των εξετάσεων.

  Α/Α 20. «Να διαθέτει από δύο τουλάχιστον συρτάρια για την τοποθέτηση των καρτών, των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων αντίστοιχα, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη συνεχής φόρτωση.»

  Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστό ιδιαίτερο χώρο από αυτό των καρτών για να υπάρχει απρόσκοπτη συνεχής φόρτωση-διαχείριση των δειγμάτων. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνουμε να αφαιρεθεί η πρόταση «και των δειγμάτων αντίστοιχα».

  Α/Α 22. «Να διαθέτει 3 ανεξάρτητους σταθμούς επώασης με πάνω από 35 θέσεις συνολικά για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος να μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει ακόμα και με έναν σταθμό επώασης.»

  Προτείνουμε η ανωτέρω παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής:
  Να διαθέτει έναν επωαστήρα για επώαση στους 37ο C και ένα για επώαση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με πάνω από 35 θέσεις συνολικά. Ο χρόνος επώασης να ξεκινάει να μετρείται από τη στιγμή της τοποθέτησης της κάθε κάρτας ξεχωριστά στον επωαστήρα.

  Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη θετική σας ανταπόκριση στις ανωτέρω προτάσεις μας.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

  Με εκτίμηση,
  Για την NTIΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

  Δέσποινα Λαλέτσογλου
  Δ/ντρια Πωλήσεων & Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published.

71  −    =  61