Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας , προκειμένου για την απρόσκοπτη
πρόσβαση των ασθενών με COVID 19 στην διά του στόματος αντιική θεραπεία
Paxlovid, τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν
τους πολίτες με την διάθεση των φαρμάκων .
Τα Νοσοκομεία της περιφέρειας τα οποία εφημερεύουν καθημερινά, θα χορηγούν τα
φάρμακα καθημερινά 10.00-12.00 (ελάχιστος χρόνος) ενώ τα Νοσοκομεία της πόλης της
Θεσσαλονίκης τις ίδιες ώρες μόνον τις ημέρες της γενικής εφημερίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  +  36  =  46