2 thoughts on “ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

 1. Α/Α 1 προτείνουμε την προσθήκη του όρου ” απο απορροφήσιμο υλικό πολυγλακτινης 910 ή πολυγλυκαπρόνης” είναι δύο υλικά που είναι παράγωγα vicryl με τα ίδια χαρακτηριστικά. Επειδή πολυγλακτίνη 910 (PGLA) διαθέτει μόνο μία πολυεθνική εταιρεία προτείνουμε την προσθήκη και τη πολυγλυκαπρόνης PGA χωρίς να αλλάζει όμως η αποτελεσματικότητα του υλικού

  Α/Α 3α προτείνουμε την διαγραφή της τελευταίας παραγράφου “να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι ο κώνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική Millican” γιατί είναι περιοριστικός. Το νοσοκομείο σας έχει προμηθευτεί και από την εταιρεία μας τον συγκεκριμένο κωδικό χωρίς τον προαναφερόμενο όρο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα

  Α/Α15 Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής:
  Βιοσυμβατά επίπεδα πλέγματα επικαλυμμένα με βιοαπορροφήσιμο υλικό με αντιφλεγμονώδη δράση σύστασης πολυγλυκολικού οξέως και πολυγλυκαρπόνης σε αναλογία 70:30. Το προσφερόμενο υλικό να είναι κατάλληλο τόσο για λαπαροσκοπικές όσο και ανοικτές επεμβάσεις κήλης όταν απαιτείται ένα διαχωριστικό στρώμα από τον ανθρώπινο ιστό. Το προσφερόμενο πλέγμα να είναι ανατομικό, να έχει μεγάλη ελαστικότητα, και να μπορεί να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί εύκολα. Η διάμετρος των πόρων να επιτρέπει την ανάπτυξη ιστών ,να έχει καλή μνήμη επαναφοράς και να μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό επίπεδο χωρίς να δημιουργεί «γρέζια» κάνοντας έτσι το πλέγμα άνετο στον ασθενή. Διαστάσεις 10x20cm, 15x20cm,15x25cm, 20x30cm,20x35cm

  Α/Α 19 Προτείνουμε τις παρακάτω πιο αναλυτικές προδιαγραφές:
  Κολπική ταινία για την γυναικεία ακράτεια (μέσω του θυροειδούς τρήματος)
  Η ταινία θα πρέπει να είναι ελεύθερης τάσης και να ενδείκνυται για την αποκατάσταση της γυναικείας ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Οι βελόνες της ταινίας θα πρέπει να έχουν ανατομικό σχήμα που θα τους επιτρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται στις τεχνικές αντιμετώπισης της ακράτειας είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά διαμέσου του θυροείδους τρίμματος Outside-Inside (ΤΟΤ) και όλα αυτά σε ένα ενιαίο σετ το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από:
  1)Ταινία ελεύθερης τάσης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με μεγάλους πόρους για την ανάπτυξη ιστών και την αποφυγή ισχαιμίας. Η ταινία θα πρέπει να αποφεύγει το σχηματισμό γρεζιού και να είναι βιοσυμβατή
  2)Δύο ημίκυρτες βελόνες από την μία πλευρά και ευθείς από την άλλη επιτρέποντας την εναλλαγή τους ανάλογα με την χειρουργική τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί που συνδέονται σε μία στηρικτική βάση για την πιο άνετη προσαρμογή στο χέρι του γιατρού

  Α/Α 20 Προτείνουμε την αλλαγή του όρου “ράμματα 0-0 και 2-0” σε “ράμματα ” και ο λόγος είναι ότι η διάσταση των ραμμάτων είναι πολύ δεσμευτική και ίσως αποδειχθεί στην συνέχεια του διαγωνισμού αιτία απόρριψης όλων των εταιρειών εκτός από μία

  Α/Α 21 Προτείνουμε τις παρακάτω πιο αναλυτικές προδιαγραφές:
  Σετ ταινίας ακράτειας, μονής τομής, ρυθμιζόμενης τάσης. Η τοποθέτηση της ταινίας να γίνεται με την «εκ των έσω προς τα έξω» προσπέλαση. Το σετ να περιλαμβάνει: α)ταινία από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, β) ειδικό εισαγωγέα, γ)μηχανισμό ρύθμισης και διόρθωσης της τάσης της ταινίας μετά την τοποθέτησή της
  Σετ ταινίας ακράτειας, μονής τομής, ρυθμιζόμενης τάσης. Η τοποθέτηση της ταινίας να γίνεται με την «εκ των έσω προς τα έξω» προσπέλαση. Το σετ να περιλαμβάνει: α) ταινία μήκους 10mm από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθηλιοποίηση και το πλέγμα να μην μετακινηθεί στο κρίσιμο διάστημα των 2 πρώτων εβδομάδων, με μπλέ κουκίδα στο κέντρο που λειτουργεί ως οδηγός τοποθέτησης.
  Β) ειδικό εισαγωγέα- ανατομικό τροκάρ το οποίο στην βάση του θα φέρει ειδική σκανδάλη για την αποδέσμευση του τροκάρ από την ταινία κατά την διάρκεια της τοποθέτησης και την αποφυγή μετατόπισης της ταινίας
  γ) η ταινία θα πρέπει να φέρει ράμμα επανατοποθέτησης ή χαλάρωσης της πίεσης την ρύθμιση και διόρθωση της τάσης της ταινίας μετά την τοποθέτησή της
  δ)στήλες σιλικόνης σε σχήμα ραχοκοκαλιάς ψαριού που να εγγυώνται την σταθερή αρχική τοποθέτηση της ταινίας και να εξαλείφουν το κίνδυνο μετατόπισης της ταινίας

 2. Αξιότιμοι κύριοι-ες,

  Παρακαλούμε δεχτείτε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της εταιρείας μας για την ως άνω διαβούλευση.
  Οι αναρτηθείσες προδιαγραφές, πέραν του Α/Α 7 που είναι οι μόνες που μπορούν να χαρακτηρισθούν λιτές και μη φωτογραφικές, πρέπει να αλλάξουν ούτως ώστε να επιτρέπεται η αληθινή ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Οι εν λόγω προδιαγραφές στο σύνολό τους και κάθε μία ξεχωριστά φωτογραφίζουν πλέγματα και καθηλωτικά συγκεκριμένων εταιρειών, ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή συγκεκριμένης μεθόδου επεξεργασίας τόσο περιοριστικά ώστε να μην επιτρέπουν την αξιολόγηση άλλων υλικών με την έννοια του “ισοδύναμου”.
  Εάν και εφόσον οι προδιαγραφές παραμείνουν ως έχουν, το αποτέλεσμα θα είναι η μη συμμετοχή εταιρειών αφού θα θεωρήσουν ότι θα απορριφθούν εκ των προτέρων ή εάν κάποιες εξ αυτών συμμετάσχουν τα υλικά τους να απορριφθούν ως εκτός (των φωτογραφικών) προδιαγραφών. Θα είναι επομένως εξ αρχής γνωστό ποιά και πόσα υλικά θα κατακυρωθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς ανταγωνισμό και επομένως θα υπάρξει επίτευξη ασφαλούς και μέγιστης δυνατής κερδοφορίας γι’ αυτές.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την συνολική αλλαγή όλων των φωτογραφικών προδιαγραφών, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετάσχει η εταιρεία μας μαζί με όλες τις άλλες που διαθέτουν νόμιμα και παγκοσμίως πιστοποιημένα πλέγματα και καθηλωτικά, ως εξής:
  α) Σετ αποτελούμενο από κώνο ελαφρού βάρους, μεγάλης ελαστικότητας, αυτοσυγκρατούμενο με εξωτερικές νηματώδεις προεξοχές από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα με οπή. Κώνος και επίπεδο πλέγμα να προσφέρονται σε ξεχωριστές αποστειρωμένες συσκευασίες για ευκολία και οικονομία.
  Διαστάσεις: Medium
  Large
  Extra Large
  β) Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και βιοαπορροφήσιμη αντισυμφυτική επίστρωση.
  Διαστάσεις: 10x15cm (±2cm)
  15x20cm (±2cm)
  20x25cm (±2cm)
  20x30cm (±2cm)
  γ) Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό, διπλής όψης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και βιοαπορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη βραδείας απορρόφησης (3-4 μήνες)
  Διαστάσεις: 10x15cm (±2cm)
  15x20cm (±2cm)
  20x25cm (±2cm)
  20x30cm (±2cm)
  δ) Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό, διπλής όψης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και βιοαπορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη βραδείας απορρόφησης (3-4 μήνες) με ειδική περιμετρική διαμόρφωση τύπου “τσέπης” για ασφαλή καθήλωση.
  Διαστάσεις: 10x15cm (±2cm)
  15x20cm (±2cm)
  20x25cm (±2cm)
  20x30cm (±2cm)
  ε) Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκής, διπλής όψης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και βιοαπορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη βραδείας απορρόφησης (3-4 μήνες), αυτοεκπτυσσόμενο, με ειδικούς ιμάντες για την τοποθέτηση και την συγκράτηση, κυκλικού σχήματος.
  Διαστάσεις: 4,3cm SMALL
  6,4cm MEDIUM
  8,0cm LARGE
  στ) Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με τουλάχιστον 20 κλιπ ελαστικού σπειροειδούς σχήματος από κράμα τιτανίου για ασφαλή αλλά και ελαστική σταθεροποίηση σε πίεση.

  Με τιμή,
  Για την SurgiLife Ε.Π.Ε.
  Γεώργιος Μακρίδης
  Διαχειριστής SurgiLife ΕΠΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

37  −    =  33