Προϊσταμένη Γρ. Κίνησης : Κασπαρίδου Παναγιώτα
Τηλ. Γραφείου Εισιτηρίων : 2551353415
Τηλ. Λογιστηρίου Ασθενών : 2551353451, 2551353479
Τηλ. Γραφείου Οικονομικών Εκκρεμοτήτων : 2551353415
email: prkinisis@pgna.gr

Τα εισιτήρια και τα εξιτήρια των ασθενών γίνονται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Το ειδικό γραφείο του τμήματος, το Γραφείο εξυπηρέτησης ασθενών, λειτουργεί τις καθημερινές μέρες από 7:00 έως 22:00.

Εισιτήριο

Προκειμένου να Νοσηλευθείτε στο Νοσοκομείο, κατά την εισαγωγή σας στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών οφείλετε να έχετε μαζί σας, το βιβλιάριο του ασφαλιστικού σας φορέα θεωρημένο για το τρέχον έτος και ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα απαιτείται:

1)    Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ – Ε.Τ.Α.Α. - Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε Α΄,Β΄, Γ΄) - ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΠΡΟΝΟΙΑ, αρκεί η προσκόμιση του θεωρημένου βιβλιαρίου σας.
2)    Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Ε.Υ.Δ.Α.Π., με μέριμνα του τμήματος (εφόσον προσκομίσετε θεωρημένο βιβλιάριο) εκδίδουν εισιτήριο.
3)    Λογαριασμός Υγείας Μελών Σώματος Ορκωτών Λογιστών με μέριμνα δική σας ή οικείου σας εκδίδει εισιτήριο.
4)    Οπλίτες – Σμηνίτες – Ναύτες, οφείλετε να προσκομίσετε οι ίδιοι σημείωμα του ιατρού της μονάδας σας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο για την τοποθέτηση απινιδωτή ή Νευροδιεγέρτη καθώς επίσης και για χειρουργική επέμβαση Νοσογόνου Παχυσαρκείας απαιτείται απόφαση ΚΕ.Σ.Υ. 

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο εξετάζεται από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, δίνεται έγγραφη εντολή από τον γιατρό των Επειγόντων με την οποία γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα θεωρημένο για το τρέχον έτος. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να προσκομισθούν και από τους οικείους του ασθενή, στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών.

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές. Το παραπεμπτικό για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία και η εισαγωγή του γίνεται από το Γραφείο Κίνησης.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα θεωρημένο για το τρέχον έτος. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται.

Εξιτήριο

Τα εξιτήρια εκδίδονται από 08:00 έως 12:00. Οι συγγενείς σας πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο Νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τους άλλους αρρώστους, που περιμένουν για εισαγωγή.
Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το έντυπο εξιτήριο, εις διπλούν, από την Προϊσταμένη του Τμήματος, στον ασθενή ή τον συνοδό, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, προς θεώρηση και λογιστική τακτοποίηση. Κατόπιν, το θεωρημένο αντίγραφο εξιτηρίου, προσκομίζεται και επιδεικνύεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος.

Αναλυτικά κατά την έξοδό του, ο ασθενής ή ο συνοδός του είναι:

  • Απαραίτητο να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο για να τακτοποιήσει το εξιτήριό του, να παραλάβει το βιβλιάριό του και να λάβει κάθε άλλη σχετική οδηγία.
  • Στην περίπτωση που είναι ανασφάλιστος, οφείλει, με την έξοδό του, να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας του, ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, για το ύψος της οποίας μπορεί να ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο (Λογιστήριο Ασθενών).
  • Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος της νοσηλείας του, μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική του εταιρεία,  η οποία ενημερώνεται για την εισαγωγή του από τον ίδιο τον ασθενή και οφείλει να αποστείλει το δικαιολογητικό με το οποίο αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας του πελάτη της στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το συμφωνητικό που έχει συνάψει ο ασθενής με την ασφαλιστική του εταιρία τότε  καταβάλλει ο ίδιος την προαναφερόμενη δαπάνη. Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα πάρει από το Νοσοκομείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό στη φορολογική του δήλωση.

Πριν την Αναχώρηση σας

Βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
  • Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας.
  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
  • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.
  • Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το Λογιστήριο Ασθενών.
  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8  +  1  =