Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.500.000 €

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης σχεδιάζονται παρεμβάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εγκατάστασης συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας/ψύξης στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, με το μέγιστο βαθμό απόδοσης. Μέσω της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού επιδιώκεται αρχικά η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας (λαμπτήρες LED) και του ενεργοβόρου εξοπλισμού της κουζίνας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια με σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό που καταναλώνει φυσικό αέριο . Η μετατροπή του υφιστάμενου BMS σε BEMS αποτελεί το κύριο εργαλείο για την κατάρτιση ενός σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης του νοσοκομείου απαντώντας στις απαιτήσεις του Ν.4342/2015 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της 30ης Μαΐου του 2018. Ο συνδυασμός ενός σχεδίου δράσεων οι οποίες ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές και ενός εργαλείου που επιτρέπει τον ενεργειακό σχεδιασμό, τη θέσπιση και κυρίως την παρακολούθηση δεικτών της ενεργειακής συμπεριφοράς του νοσοκομείου διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι η λειτουργία του νοσοκομείου είναι απολύτως ελεγχόμενη και άρα αποδοτική. Το σχέδιο των προτεινομένων παρεμβάσεων μετά την υλοποίηση του θα επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 19,25% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας, ποσοστό υπερβολικά μεγάλο για ένα νοσοκομείο του μεγέθους του ΠΓΝΑ , ενώ η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης, υπολογίζεται σε 3.832 tn CO2 /έτος. Η συγκεκρένη Πράξη αποτελείται από 4 Υποέργα.
Παρεμβάσεις Υποέργου 1 (Δικαιούχος: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Κύριος του Έργου: Π.Γ.Ν.Α.) 1. Εγκατάσταση Μονάδας Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας ΚΑΙ Ψύξης 2. Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 3. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED 4. Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη και αντίστοιχου πύργου ψύξης 5. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 6. Αντικατάσταση μόνωσης εξωτερικών αεραγωγών των ΚΚΜ 7. Σύνταξη Μελετών Εφαρμογή, Υποέργο 2: Επεμβάσεις σε ιατροτεχνικό εξοπλισμό, Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου-Επιστημονική υποστήριξη του Νοσοκομείου κατά την υλοποίηση του έργου και τη συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων, Υποέργο 4: Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης στο κτίριο και Έκδοση Β΄Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

1 thought on “Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – MIS 5048176

 1. Αγαπητές/οι κυρίες/οι,

  Ευχόμαστε να είστε καλά!! Επικοινωνούμε μαζί σας από την εταιρεία MGD ENERGY η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ενέργειας, και θα ήταν χαρά μας να σας καταθέσουμε τις τεχνοοικονομικές μας προτάσεις, στα δεδομένα του έργου ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), που πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρεία σας στο προσεχές διάστημα.

  Προκειμένου να σας καταθέσουμε την οικονομοτεχνική μας πρόταση για την εγκατάσταση φ/β συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού 819,18kw στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, θα χρειαστούμε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κάτοψη δώματος / στεγών με σημειωμένη τη θέση των γενικών πεδίων χαμηλής τάσης / υποσταθμού μέσης τάσης

  Λίγα λόγια για την MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ:
  • Έχει μελετήσει περισσότερα από 750MW Φωτοβολταϊκών σταθμών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • Έχει κατασκευάσει Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 40MW
  • Λειτουργεί και συντηρεί περισσότερους από 150 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς
  • Συντηρεί συνολική ισχύ άνω των 120MW σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια
  • Διαθέτει 20 Τεχνικές βάσεις υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα
  • Είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2021, ISO 45001:2021 και κατά ISO 14001:2021, για το σύνολο των υπηρεσιών της
  • Έχει λάβει διάκριση ως Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών με Χάλκινο Βραβείο στα Environmental Awards 2015

  Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της MGD Energy εδώ.

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι Πανελλαδικά στην Μέση Τάση έχουν διασυνδεθεί συνολικά περίπου 50MW συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού, με την εταιρεία μας να έχει κατασκευάσει περισσότερα από τα 11MW, καθώς και τα μεγαλύτερα σε ισχύ έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα με αρκετά από αυτά να είναι κοντά στο ανώτερο επιτρεπτό όριο των 3 MW. Στα προηγούμενα να προσθέσουμε, ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη Λειτουργία και Συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, αφού εξυπηρετεί συμβόλαια συνολικής ισχύος άνω των 120MW σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

  Τέλος, ενδεικτικά, στο πελατολόγιό της MGD Energy, ανήκουν εταιρείες όπως οι παρακάτω:
  • PEPSICO
  • JUMBO
  • RIVULIS
  • UNILEVER
  • SYNGENTA
  • ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ
  • MOTOR OIL
  • METKA
  • ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
  • ENGIE HELLAS
  • NORDIA MARBLES
  • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • MEDIA STROM
  • ΒΙΚΟΣ
  • ELIN VERD
  • AVENCO
  • KATRADIS
  • ELBISCO
  • DROMEAS
  • PAPOUTSANIS
  • NESTLE HELLAS
  • ΥΑΛΟΔΟΜΗ
  • ΜΕΓΑ ΑΕ
  • ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
  • ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
  • AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • ΕΛΕΠΑΠ
  • EMEK

  Με χαρά παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε κάποιο από τα κατασκευασμένα έργα μας.

  Με ευγενικούς χαιρετισμούς,

  Φίλιππος Μπρότης
  Εμπορική Ανάπτυξη
  Διεθνής Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων, M.Sc., BA.

  Λεωφ. Κηφισίας 10-12, 151 25, Μαρούσι
  T. 210 6129615, 210 6127105
  Κ. 694 201 9553
  http://www.mgd-energy.gr
  brotis@mgd-energy.gr

  CONFIDENTIALITY NOTICE /DISCLAIMER: This email message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited.
  If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. If you are the intended recipient but do not wish to receive communications through this medium, please so advise the sender immediately. Nothing in this communication should be interpreted as a digital or electronic signature that can be used to authenticate a contract or other legal document.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5  +  1  =