• Νοσηλευτικές Μονάδες
  • Στεφανιαία Μονάδα
  • Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
  • Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού
  • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
  • Μονάδα Προώρων Μ.Ε.Ν.
  • Βραχεία Νοσηλεία

Leave a Reply

Your email address will not be published.

78  −    =  69