ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ – ΜΙΣ 5007819

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 508.400,00€

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Νέου Στεφανιογράφου για τις ανάγκες της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου ψηφιακού Στεφανιογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοσοκομείου, οι ετήσιες επεμβάσεις/εξετάσεις στο εν λόγω τμήμα υπερβαίνουν τις 1200. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει το είδος “Ψηφιακός Στεφανιογράφος”.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

63  +    =  72