Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 748.760 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού και του τμήματος Μαγειρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η πράξη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού και του τμήματος Μαγειρείων του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Ο νέος εξοπλισμός θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό που λόγω παλαιότητας εμφανίζει πολύ συχνά βλάβες με αποτέλεσμα να μη μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού για άμεση πλύση και έγκαιρη παράδοση των ειδών Ιματισμού (κλινοσκεπασμάτων στολών κτλ) και τις ανάγκες του τμήματος Μαγειρείων που πρέπει να καλύψει τη σίτιση μεγάλου αριθμού ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης ως τριτοβάθμειο Νοσοκομείο καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά και με δεδομένη την αύξηση των εξυπηρετούμενων περιστατικών λόγω της τρέχουσας πανδημίας, η διασφάλιση της άμεσης πλύσης και έγκαιρης παράδοσης των ειδών Ιματισμού αλλά και η εξασφάλιση της σίτισης του συνόλου των νοσηλευομένων κρίνεται αναγκαία. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Πλυντήριο ιματισμού 180 κιλών (τεμ.1), Πλυντήριο ιματισμού 90 κιλών (τεμ.1), Στεγνωτήρια υφασμάτων (τεμ.3), Πλήρες σιδερωτικό σύστημα αποτελούμενο απο: α)τροφοδοτική μηχανή υφασμάτων, β)κύλινδρος σιδερώματος, γ)διπλωτική μηχανή με στοιβακτικό μηχανισμό (σετ 1), Πλυντήριο σκευών κουζίνας (τεμ.1), Πλυντήριο τούνελ (τεμ.1), Φούρνοι (2 τεμ.)

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

77  +    =  87