Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.138.000 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς – Θώρακα του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού της προαναφερθείσας κλινικής, η οποία με τη σειρά της καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων (τεμ.10), Βάση δεδομένων για καταγραφή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων των ασθενών της Κλινικής (τεμ.1), Κρεβάτια ασθενών με στρώματα και συνοδά κομοδίνα (τεμ.18), Ηλεκτροκαρδιογράφος 6-κάνναλος με τροχήλατη βάση του ίδιου οίκου κατασκευής (τεμ.2), Σύστημα παρακολούθησης ασθενών με 2 κεντρικούς σταθμούς με 6 μόνιτορ, 4 παρακλίνια μόνιτορ & 6 τηλεμετρίες (τεμ.1), Απινιδωτής με ενσωματωμένο βηματοδότη σε τροχήλατη βάση (τεμ.1), Συσκευή ενδοαρτικού ασκού (τεμ.2), Αναπνευστήρες (τεμ.6), Κρεβάτια Εντατικής Μονάδας (τεμ.5), Ειδικό Κρεβάτι Εντατικής Θεραπείας με επίκρουση και δόνηση (τεμ.1), Συσκευή μέτρησης καρδιακής παροχής (τεμ.1), Διοισοφάγειος Υπέρηχος (τεμ.1), Θωρακοσκοπικός Πύργος (τεμ.1), Διαθερμία (τεμ.1), Σετ εργαλείων στεφανιαίας Χειρουργικής & Σετ εργαλείων βαλβιδικής Χειρουργικής (σετ 1), Μεγεθυντικά γυαλιά για στεφανιαία χειρουργική (τεμ.3), Μηχάνημα Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (τεμ.1)

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

66  −    =  57