Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 373.240,00 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την  Προμήθεια και Εγκατάσταση Απεικονιστικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να  βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης δίνοντας την δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων για την πραγματοποίηση των οποίων οι ασθενείς θα έπρεπε να απευθυνθούν σε αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα με διπλά ψηφιακά πάνελ (τεμ.1), Τροχήλατο Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα (τεμ.1).

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

36  −    =  34