ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ.

Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών στους χώρους του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  −  3  =  4