Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη ιατρών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατ’ οίκον ή στο ιατρείο / εγκατάστασή τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, στο  πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/τ.Α/30.06.2021) καλούνται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ 68/τ.Α/24.04.2021) να ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατ’ οίκον ή στο ιατρείο / εγκατάστασή τους που αδυνατεί να προσέλθει στα Εμβολιαστικά Κέντρα και πληροί τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και τα  ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εγχειρίδια και οδηγίες σχετικά με την ορθή φύλαξη και μεταφορά των εμβολίων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και στον ιστότοπο www.emvolio.gov.gr.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα δείτε παρακάτω :

Οι ιδιώτες ιατροί και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που ανήκουν γεωγραφικά στην αρμοδιότητα της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, δύνανται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην έδρα των γραφείων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, 

Αριστοτέλους αρ. 16, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη

προκειμένου να υπογράψουν το Σχετικό Συμβατικό Κείμενο, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας για αυτοπρόσωπη παρουσία δύναται να επικοινωνούν με την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

οι μεν ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας να αποστέλλουν το παρακάτω κείμενο:

«Ονομάζομαι ……………………………………………………., του ………………….., ιατρός (ειδικότητα) …………………………………………………, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου …………………………. και επιθυμώ να ενταχθώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Δεδομένου ότι αδυνατώ να προσέλθω αυτοπροσώπως στην έδρα των γραφείων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή της Συμβάσεως ένταξής μου, παρακαλώ να μου αποσταλεί το κείμενο της Σύμβασης.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. ……………………, διεύθυνση …………………………………..».

(Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο σε μορφή word από εδώ.)

 –  οι δε φορείς του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 δια του νόμιμου εκπροσώπου τους το παρακάτω κείμενο:

«Ο ……..……………………………………………………… του ……………………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιωτικού πολυϊατρείου / ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου/ιδιωτικής κλινικής που εδρεύει …………………………….. και επί της οδού …………., στο οποίο έχει χορηγηθεί η υπ’ αριθμ. ……………………………… νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας/υπ’ αρ. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και η υπ’ αρ. ………………………. βεβαίωση καλής λειτουργίας, δηλώνω ότι επιθυμούμε την ένταξή μας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Λόγω αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στην έδρα των γραφείων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή της συμβάσεως ένταξής μας, παρακαλώ να μας αποσταλεί το κείμενο της Συμβάσεως.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. ……………………, διεύθυνση ……………………………..……..».

(Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο σε μορφή word από εδώ.)

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gkadi@4ype.gr και mlola@4ype.gr

με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ κατά του κορωνοϊου COVID 19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατ’ οίκον ή στο ιατρείο / εγκατάστασή τους που ανήκει γεωγραφικά στην 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν υπογεγραμμένο αντίγραφο του Συμβατικού Κειμένου και θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για το ανωτέρω πρόγραμμα είναι:

1. κα Παναγιώτα Καδηγιαννοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313-327881

ηλεκτρονική διεύθυνση: gkadi@4ype.gr

2. κα Μαρία Λώλα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313-327841

ηλεκτρονική διεύθυνση: mlola@4ype.gr

 Ο Διοικητής της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

                  Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12  −    =  9