Πρόσκληση (εδώ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης σε Πρόγραμμα χορήγησης Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης, για το έτος 2018-2019»

 

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης, σας ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος χορήγησης

Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 με ημερομηνία έναρξης την 22η Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/τριες ΠΕ ή ΤΕ των Νοσοκομείων & των Φορέων Π.Ε.Δ.Υ που έχουν διανύσει ευδόκιμη διετή προϋπηρεσία και δέχονται να υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στο ΕΣΥ, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέχρι την Παρασκευή, 25-8-2018,στο Τμήμα Ελέγχου, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (1ος όροφος, Γραφείο: 49.12) του Π.Γ.Ν.Ε-Ν.Μ: Αλεξανδρούπολης στην υπεύθυνη κα. Μαρία Τσιρώζη τις ώρες: 07:00-15:00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551353480.

 

 

Δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σε τρία κατ’ ανώτατο όριο Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

2. Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας του Νοσηλευτή/τρια χορηγούμενο από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ή τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής ή την προϊσταμένη ή εν ελλείψει όλων των προηγούμενων από το Προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη στο ΕΣΥ.

5. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.

6. Πιστοποιητικό του Φορέα στον οποίο υπηρετεί, ότι ασκεί τα καθήκοντα του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.

7. Βεβαίωση του Φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερόμενου για ειδικότητα. Σε περίπτωση άρνησης, η άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογημένη.

 

 

Γραφείο Εκπαίδευσης                                Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 

 

           Μ. Τσιρώζη                                                         Μ. Εμμανουηλίδου

Leave a Reply

Your email address will not be published.

36  −    =  34